Werking

Onze werking

1

Aanmelding

Wij contacteren u zo snel mogelijk.

2

Intake

Samen met u als ouder(s) wordt in een eerste kennismakingsgesprek alle informatie verzameld om een beeld te krijgen van de problematiek bij uw kind en de hulpvraag.

Breng naast  de mutualiteitsgegevens zeker ook alle verslagen / rapporten mee die u heeft. Zo kunnen we sneller een beeld vormen.

3

Testonderzoek

Er zullen gestandaardiseerde onderzoeken/testen afgenomen worden, afhankelijk van de hulpvraag, om de sterktes en zwaktes van uw kind in kaart te brengen.

4

Verslaggeving

Er zal een uitgebreid verslag opgesteld worden van de resultaten van het onderzoek.

5

Adviesgesprek

Het hele onderzoek wordt toegelicht. Alle resultaten worden duidelijk stap voor stap uitgelegd.

Duidelijke info omtrent onze bevindingen en adviezen.

6

Begeleiding

Het kind krijgt individuele therapie gericht op de hulpvraag. Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt met het kind, de therapeut, de ouders en de school.

7

Evaluatie

Elke sessie wordt kortĀ  met u besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen.

Regelmatig zullen evaluaties plaatsvinden om de vooruitgang van uw kind te bekijken of om therapiedoelen eventueel aan te passen.

Financieel

Het ziekenfonds komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de kosten.

Wenst u meer informatie?